آموزش کسب و کار اینترنتی به صورت

 رایگان  از همین امروز آغاز کنید!

دانلود رایگان
آموزش کسب و کار آنلاین

راه اندازی کسب و کار اینترنتی

شناخت بازار و رقبا

 

با داشتن اطلاعات درباره بازار و رقبایتان میتوانید با بهترین برنامه بازاریابی وارد رقابت شوید.

تبیین استراتری

 

برنامه و نقشه ای که مسیر حرکتی شما در طول فرآیند بازاریابی را مشخص کند از ملزومات شروع است.

بازاریابی محتوا

 

صرفا داشتن یک محتوای عالی شما را موفق نمی کند شما به بازاریابی عالی هم نیاز دارید.

راه اندازی سیستم فروش

 

 باید سیستمی باشد که محصول مثل یک ماده اولیه و فروش مانند تولید آن سیستم عمل کنند.

کوچینگ تهرآنلاین

بیزینس کوچینگ

مخاطبین دوره

مدیران و صاحبین کسب و کار

 

معرفی دوره درخواست مشاوره

کوچینگ بازاریابی محتوا

مخاطبین دوره

مدرسان ، مربیان و مشاوران

در حوزه های مختلف

معرفی دوره درخواست مشاوره

جدیدترین مقالات

تهرآنلاین در اینستاگرام

[instagram-feed]

همراهان تهرآنلاین